Εορτασμοί της Xιλιετίας & Η Μεγάλη Πυραμίδα

Information from Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza