Επίσκεψη στον Ναό του Εντφού

Ο Ναός του Εντφού είναι αιγυπτιακός ναός που βρίσκεται στην δυτική όχθη του Νείλου στο Εντφού, στην Άνω Αίγυπτο. Η πόλη ήταν γνωστή κατά την ελληνιστική περίοδο ως Ἀπόλλωνος πόλις στα ελληνικά και Apollonopolis Magna στα λατινικά, από τον κυριώτερο θεό της πόλης Ώρο, ο οποίος στην interpretatio graeca ταυτιζόταν με τον Απόλλωνα. Είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα λατρευτικά ιερά στην Αίγυπτο. Ο ναός χτίστηκε κατά την περίοδο του Πτολεμαϊκού Βασιλείου, από το 237 ως το 57 π.χ. οι επιγραφές στους τοίχους δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη γλώσσα, μύθους, και θρησκεία κατά την Ελληνιστική περίοδο της Αιγύπτου. Συγκεκριμένα, τα κείμενα στο ναό “παρέχουν λεπτομέρειες [και] της κατασκευής του, και επίσης διατηρούν πληροφορίες για την μυθολογική ερμηνεία αυτού και άλλων ναών ως Νησί της Δημιουργίας “, όπως και “σημαντικές σκηνές και επιγραφές από Ιερό Δράμα που σχετίζεται με τη σύγκρουση του Ώρου με τον Σετ 

Πληροφορίες από τη Βικιπαίδεια
https://el.wikipedia.org/wiki/Ναός_του_Εντφού