Επίσκεψη στο ναό του Καρνάκ και Εορτασμοί Χιλιετίας

Πληροφορίες από τη Βικιπαίδεια

https://en.wikipedia.org/wiki/Karnak