Το χαμένο άγαλμα της «Λημνίας Αθηνάς»

Το 511 π.Χ. ο Περσικός στόλος κατέλαβε την Λήμνο. Το 479 π.Χ. οι Αθηναίοι συνέτριψαν τον Περσικό στόλο  και εγκατέστησαν στο νησί ένα μεγάλο αριθμό Αθηναίων εποίκων (κληρούχων). Μετά από μερικά χρόνια οι Αθηναίοι κληρούχοι της Λήμνου παρήγγειλαν ένα ορειχάλκινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς  στον καλύτερο γλύπτη της εποχής τον Φειδία. Το άγαλμα αυτό της θεάς Αθηνάς είχε τοποθετηθεί στα προπύλαια της Ακροπόλεως των Αθηνών και σύμφωνα με τον Λουκιανό  ήταν από τα ωραιότερα αγάλματα του Φειδία. Ο γλύπτης Φειδίας ασχολήθηκε με την δημιουργία του αγάλματος αυτού από το 451 π.Χ. μέχρι το 448 π.Χ.

Το άγαλμα της «Λημνίας Αθηνάς» ήταν το μόνο που η θεά δεν φορούσε την περικεφαλαία της, αλλά την κρατούσε στο χέρι. Η θεά παριστανόταν όρθια και με το ένα χέρι (το αριστερό) στηριζόταν στο δόρυ, ενώ με το δεξί της κρατούσε την περικεφαλαία της.

Το αριστούργημα αυτό του Φειδία δεν υπάρχει πια. Ευτυχώς αρκετοί Ρωμαίοι είχαν κάνει μαρμάρινα αντίγραφα του αγάλματος. Το σώμα ενός από αυτά τα αντίγραφα υπήρχε στο μουσείο της Δρέσδης ( στην Ανατολική Γερμανία), ενώ η κεφαλή του ιδίου μαρμάρινου αντιγράφου ευρίσκετο στο μουσείο της Βολώνιας στην κεντρική Ιταλία. Ο Γερμανοί αρχαιολόγοι , ζήτησαν ένα γύψινο αντίγραφο της κεφαλής του αγάλματος από το μουσείο της Βολώνιας και έτσι δημιούργησαν την αναπαράσταση του αγάλματος στο μουσείο της Δρέσδης.

Επειδή ήταν διακαής πόθος μας να έχουμε στο εξώφυλλο του βιβλίου μας την έγχρωμη φωτογραφία του αγάλματος της «Λημνίας Αθηνάς» κατορθώσαμε το 1989, μετά από προσπάθειες τριών ετών, να αγοράσουμε μίαν ασπρόμαυρη φωτογραφία του αγάλματος από το μουσείο της Δρέσδης. Αναθέσαμε λοιπόν στον ζωγράφο Clive Kirk (Johannesburg-South Africa), να ζωγραφίσει έναν έγχρωμο πίνακα ζωγραφικής, βασιζόμενος στην φωτογραφία του μουσείου της Δρέσδης, και σε φωτογραφίες άλλων ορειχάλκινων αγαλμάτων από το μουσείο των Αθηνών. Το ύψος της αιχμής του δόρατος είναι 2,60 μέτρα.

Φωτογραφία εξωφύλλου του βιβλίου μας «Το νησί Λήμνος» στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.