1988, Ετήσιος Χορός, Λημνιακή Αδελφότητα Νότιας Αφρικής