1989, Ετήσιος Χορός, Λημνιακή Αδελφότητα Ν. Αφρικής.