2000, ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ Λημνιακής Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής