2001, Εκκλησία Παντάνασσας, 20ή επέτειος με Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο τον Ζ’