2002, Ο Πρόεδρος της Ελλάδας επισκέφθηκε τους Έλληνες Νοτιοαφρικανούς