Φωτογραφίες που αφορούν την Οικογένεια Γεροντούδη & Φίλους [1950-1969]